informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost MediaProfi, s.r.o., Černická 2889/20, 301 00 Plzeň, IČO 26389266, DIČ CZ26389266, zapsaná u KS v Plzni pod spis. zn. C 17249 zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb. a zákona 235/2004 Sb..

Společnost Mediaprofi s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete nebo jsou dostupné z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě sami zveřejníte). Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje (např.: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail apod.).

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli:

  • poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, newsletter, sociální sítě) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek apod.
  • zasílat daňové doklady, faktury, dodací listy emailem ve formátu PDF s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění po dobu obchodního vztahu a po dobu plnění zákonných povinností společnosti MediaProfi, s.r.o.
  • zasílat obchodní nabídky, reklamní sdělení a dokumentaci nutnou pro navázání smluvního vztahu
  • nabídnout vhodnou pracovní pozici dle evidence uchazečů o zaměstnání za účelem výběru vhodného kandidáta a sjednání pracovní smlouvy.

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Veškeré Vaše zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci na území České republiky, kteří k nim mají přístup jen v rozsahu určeném naší společností ke splnění účelu jejich zpracování. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k jejich přístupu má zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme k účelu pro který jsou určeny a k plnění zákonných povinností, případně po dobu, na kterou nám poskytnete svůj souhlas k jejich zpracování.

Na základě nařízení EU č. 2016/679 máte možnost využít právo na přístup, opravu, zablokování, výmaz, omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku se zpracováním osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky v oblasti zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, písemně na e-mailovou adresu obchod@mediaprofi.cz

MediaProfi, 18. 5. 2018

mediaProfi, s. r. o.

Lobezská 3149/72, 326 00 Plzeň 2 – Lobzy | IČO: 26389266 | DIČ: CZ26389266